Aare Zeitung April 2012

Medienspiegel frühere Jahre

Lenzburger Bezirkanzeiger Juni  2013

Lenzburger Bezirkanzeiger Januar  2011

Stadtanzeiger September  2010

Zofinger Nachrichten September  2010